Projektování

Firma projektuje v oborech:

 • zdravotně technické instalace
 • vnitřní i vnější plynovody
 • fontány
 • technologická zařízení bazénů
 • čistírny odpadních vod
 • technologická zařízení gastronomických provozů
 • stavby občanské výstavby a profesí TZB (formou subdodávek)

Z některých realizovaných staveb podle našich projektů: 

 • ZŠ Brno, Vedlejší – technologie stravování
 • BVV Brno, pavilon G – ZTI, technologie fontán
 • Brno, Riviera, koupaliště – rekonstrukce technologie vodního hospodářství bazénů
 • Mokrá-Horákov, koupaliště – vodní hospodářství bazénů
 • ÚSP TPM Brno, Kociánka – ZTI, plyn, kogenerace, technologie vodního hospodářství bazénů
 • Brno, Kraví Hora, koupaliště – ZTI, plyn, kogenerace, technologie vodního hospodářství bazénů
 • Bohuňovice, areál zdraví - ZTI, plyn, kogenerace, technologie vodního hospodářství bazénů
 • Brno, areál bývalých Škrobáren – areálové inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn), ZTI nových i rekonstruovaných objektů
 • Litomyšl, krytý bazén - technologie vodního hospodářství bazénů
 • Brno, Kohoutovice - ZTI, technologie vodního hospodářství bazénů
 • Brno, Vinohrady – fontána před ÚMČ, technologie vodního hospodářství
 • Brno, Denisovy sady – vodovod a kanalizace, technologie vodního hospodářství pro „schody“ a další kašny
 • Třešť, fontány na náměstí - technologie vodního hospodářství
 • Brno, Moravské Náměstí - technologie vodního hospodářství fontány „Mírnosti“
 • Opava, rekonstrukce kulturního domu - ZTI a plyn
 • Vítkovice, rekonstrukce budovy starého ředitelství VŽKG – ZTI