Software

Společně s týmem ing. Milana Šorma vyvíjíme tyto specializované programy a programové nástavby pro AutoCAD:

PR721 - Kreslení vnitřní kanalizace

Programové vybavení pro navrhování svodného potrubí vnitřní kanalizace. Tento program se dodává ve verzích pro AutoCAD a AutoCAD LT nejnovějších verzí a pro DataCAD. Program požaduje po uživateli pouze zadání tras, profilů a typu použitého materiálu a sám vygeneruje půdorysy, podélné řezy i výpis materiálu včetně číslování svodů a kresby tvarovek v řezu i půdorysu. Demoverze...

V722 - Rozvody teplé užitkové vody

Program řeší bilanční výpočty potřeby vody, odtoku odpadních vod, potřeby tepla pro ohřívání vody a potřeby plynu na úrovni studií souboru staveb, zastavovacích objemových studií, projektových úkolů, úvodních projektu a jednostupňových projektů. Program poskytuje řadu informací ve všech zadaných úsecích a uzlech systému, jako např. profily, rychlosti, tlaky, teploty, tepelné ztráty aj. Program umožňuje značné zjednodušení zadávání vstupních údajů - použití typových stoupaček a objektů u opakujících se částí sítě. Demoverze...

B720 - Bilance potřeby vody a plynu pro ZTI

Program řeší bilanční výpočty potřeby vody, odtoku odpadních vod, potřeby tepla pro ohřívání vody a potřeby plynu na úrovni studií souboru staveb, zastavovacích objemových studií, projektových úkolů, úvodních projektu a jednostupňových projektů. Demoverze...

A800 - Sledování zakázkové činnosti projekční firmy

Na základě zadaných údajů o zakázkách (termíny, objednatel, fakturace, cena, kooperující firmy a zaměstnanci na zakázce), příp. jejich etapách (termíny, fakturace), program umožňuje sledovat zakázkovou činnost firmy jak z hlediska plnění zadaných termínů zakázek (smlouva, projednání, dokončení apod.), tak z hlediska fakturace zakázky, příp. přijatých faktur od kooperujících firem.Demoverze...

K800 - Evidence literatury

Program slouží k evidování literatury (knih, časopisů, vybraných článků, odborných textů apod.) a získání rychlého přístupu k informacím v takto vytvořené databázi, tj. přehledu o literatuře vztahující se k zadanému tematu (název, autor, klíčové slovo). Demoverze...

Ceník programů...